Kategori: Excel-filer

Excel finansiella former

En betydande del av tiden för många ekonomer eller finansiärer tillbringas arbetet på en dator med MS Excel office-applikationen. Detta program har ett betydande antal funktioner avsedda för att skapa rapporter, dataanalys, informationsplaner, matematiska beräkningar och mycket mer. Kunskap om de viktigaste Excel-formlerna och en kombination av olika funktioner underlättar i hög grad lösningen av… Fortsätt läsa –>

Excel-textfunktioner

Excel-tabeller innehåller oftast numeriska data där du kan utföra olika matematiska, logiska och andra operationer. Samtidigt innehåller en stor del av tabellerna celler med text. Till exempel innehåller prislistor eller kundlistor med adresser säkert testdata. För att kunna utföra olika omvandlingar på dessa data existerar Excel-textfunktioner. Dessa funktioner underlättar bearbetningen av textdata. Det är viktigt… Fortsätt läsa –>

Hur man arbetar i Excel

För en grundlig studie av Microsoft Excel tar det mycket lång tid. Oftast mäster användarna i första hand de grundläggande funktionerna i denna applikation MS Office, och en detaljerad studie av alla dess funktioner uppstår i processen att arbeta med det. Det är mycket viktigt om du har några frågor när du arbetar med Excel,… Fortsätt läsa –>

Excel formulär och funktioner

Varför behöver jag formler för att arbeta i Excel? Microsoft Excel är inte bara ett program för att skapa kalkylblad. Faktum är att detta är ett kraftfullt verktyg för att arbeta med tabelldata. Den viktigaste fördelen med MS Excel är de inbyggda funktionerna, liksom förmågan att skapa formuleringar för beräkning. Dessa formler kan vara antingen… Fortsätt läsa –>

Hur sätter du lösenordet på Excel

I ovanstående material här kommer du att lära dig mer om funktionerna i Excel-filer och i synnerhet om hur att upprätthålla sekretessen av informationen i dessa filer. Dessa färdigheter kan vara användbara i olika situationer. Till exempel, om mer än en person i din organisation använder båda samma Excel-fil, är det ofta nödvändigt att skydda… Fortsätt läsa –>