Så här sätter du in en bild i Word

Nästan alla användare av MS Word har stött på uppgiften att infoga bilder i ett textdokument. Kurspapper, uppsatser, examensarbete, olika texter med illustrationer – det här är bara en kort lista över dokument som du behöver använda bilder på. Tyvärr bryter ofta in en bild till en redan färdig text fullständigt formateringen av hela dokumentet. För att undvika detta borde du känna till de grundläggande reglerna för att arbeta med bilder i Word.
Så här sätter du in en bild i Word var som helst
Så här sätter du in en bild i Word från Internet
Så här sätter du in en bild i Word bredvid texten
Fri rörlighet för bilden i Word
Hur man skriver text på ett foto i Word
Så här skapar du en bildbakgrund i Word

Så här sätter du in en bild i Word var som helst

Du kan lägga till en bild till Word var som helst i dokumentet. För att infoga en bild i texten, klicka på den plats där bilden ska vara, i huvudmenyn i MS Word, gå till fliken “Insert” och klicka på “Picture” -ikonen. Så här sätter du in en bild i Word
Därefter öppnas en mapp där bilder sparas som standard. Gå till den plats där den önskade bilden finns och välj den. Som ett resultat av dessa åtgärder kommer bilden att införas på den angivna platsen för texten och i den övre delen av MS Word öppnas en meny som gör att du kan ändra parametrarna på bilden. Så här sätter du in en bild i ett Word
Med fliken “Format” kan du ändra inte bara bildparametrarna, till exempel ljusstyrka, kontrast och andra men också ändra bildens storlek, dess position i förhållande till texten och mycket mer.

Så här sätter du in en bild i Word från Internet

Med de senaste versionerna av MS Word kan du hitta bilder på Internet och klistra in dem i ett dokument direkt i själva applikationen. I tidigare versioner finns det ingen sådan funktion, för att kunna placera den önskade bilden från vilken webbplats som helst i ett Word-dokument, måste du utföra flera enkla steg.

 1. Öppna webbplatsen med önskad bild och högerklicka på bilden som du vill infoga i dokumentet. Välj menyn “Copy image” i menyn som visas. Därefter placeras den valda bilden på datorns urklipp. Sätt in en bild från Internet till Word
 2. Öppna ett Word-dokument och högerklicka på den plats där den kopierade bilden kommer att placeras. I menyn som visas väljer du “Paste”. I så fall läggs bilden in i dokumentet på den plats där muspekaren var.

Om bildstorleken inte passar dig kan du ändra den. För att göra detta, vänster-klicka på bilden och dra en av hörnen. Så att proportionerna på bilden inte förändras när du ändrar storlek på den, håll och håll ned Shift-knappen. Bild från Internet till Word

Så här sätter du in en bild i Word bredvid texten

Ofta finns det behov av att placera bilden i dokumentet inuti texten, det vill säga texten ska vikas runt bilden från en sida eller den andra. För att placera bilden på så sätt sätt in bilden i önskad del av texten, högerklicka på den och välj alternativet “Format Picture” i menyn.Lägg in en bild i Word-text
I fönstret “Format Picture”, gå till fliken “Layout” och välj önskat textomslag. Infoga bild i text Word
För att säkerställa att texten ligger till höger om bilden, välj omslaget runt “Square” och den horisontella anpassningen “Left”.Infoga bild i Word-text
För att hålla texten till vänster om bilden, välj “Square” -förpackningen och “Right” horisontell inriktning.
För att ritningen ska ligga i mitten av texten, välj “Square” wrap och “Center” horizontal alignment.
Du kan också finjustera bildens position. För att göra detta, klicka på “Advanced…” på fliken “Layout” i fönstret “Format Picture”.Bild i texten Word
När du har tryckt på den här knappen visas fönstret “Advanced Layout”. Bild inuti texten i Word
Den innehåller många avancerade inställningar och i synnerhet kan du ange avståndet för mönstret från testet till höger, vänster, botten och överst.

Fri rörlighet för bilden i Word

Det finns fall där bilden måste placeras i texten så att bilden inte överensstämmer med formatering av testet när bilden flyttas. Detta kan göras genom att lägga in text runt bilden.
Sätt in bilden på rätt platstext. Högerklicka på bilden och välj “Format Picture” i menyn som visas. I fönstret “Format Picture” på fliken “Layout” i “Wrapping Style” -blocket, välj alternativet “Behind text” eller “In front of text”. Flytta bilden till Word
Om du väljer alternativet “Behind text” placeras texten ovanpå bilden, som om den är mot bakgrunden av den. Alternativet “In front of text” ger plats för bilden ovanpå texten.
I båda fallen kan bilden flyttas runt texten i hela dokumentet utan att störa dess formatering.

Hur man skriver text på ett foto i Word

I Word finns det flera sätt att göra en inskription i figuren som ligger inne i dokumentet. I det enklaste fallet läggs en inskription i form av vanlig text över en bild eller ett foto. Detta görs enligt följande.

 1. På fliken “Insert” klickar du på “Text Box” och väljer “Simple Text Box” -mallen.Skriv in en bild på bilden i Word
 2. I textrutan som visas anger du en inskription som läggs över bilden. Här kan du också formatera texten enligt dina önskemål. Skriv in en inskription på bilden i Word
 3. Avsluta textfältet och på rätt plats i dokumentet, sätt in bilden där inskriptionen ska vara placerad. Gör inskriptionen på bilden i Word
 4. Högerklicka på bilden, i menyn som öppnas, gå till avsnittet “Format Picture”. I fönstret “Format Picture” går du till fliken “Layout” och väljer omslaget “Behind text”.
 5. Klicka på texten som ska placeras ovanpå bilden och dra den med musen till önskad del av bilden. Skriv en bild på Word

Vit bakgrund i etiketten kan tas bort. För att göra detta, högerklicka på gränsen och i menyn som visas, välj avsnittet “Format Text Box”. I fönstret “Format Text Box” som öppnas, gå till fliken “Colors and Lines” och i fältet “Fill” i fältet “Color” anges alternativet “No color”. Prenumerera ett foto på Word

Så här skapar du en bildbakgrund i Word

Bakgrund i MS Word kan göras på flera sätt.

 • Lägg till sidfärg. Samtidigt i den föreslagna färgpalett kan du välja önskad bakgrundsfärg. Lägg till en lutning, textur eller mönster om så önskas. För att använda den här funktionen, välj fliken “Page Layout” i huvudmenyn i MS Word och klicka på “Page Color” -knappen.Gör en bakgrund i Word
 • Lägga till en bakgrundsbild. Bakgrundsbilden kan läggas till med samma flik “Page Color”.
  1. På huvudmenyn i Word, välj fliken “Page Layout” och klicka på knappen “Page Color”, som beskrivs ovan.
  2. Gå till avsnittet “Fill Effects…”.Gör en bildbakgrund i Word
  3. I fönstret “Fill Effects…”, gå till fliken “Picture” och välj en tapet som tidigare skulle sparas i en av mapparna på din dator. Klicka på “OK”.Gör en bildbakgrund i Word
  4. För att skriva ut sidan tillsammans med bakgrunden, gå till Word-alternativen, klicka på “Display” och markera alternativet “Print background colors and images”. Gör bilden till en bakgrund i Word
  5. För att ta bort bakgrundsbilden klickar du på knappen “Page Color” och väljer alternativet “No Color”.Ta bort bakgrunden i Word