Skriva ut PDF fil

För att skriva ut en PDF-fil finns det många sätt. Du kan direkt skicka ett PDF-dokument för att skriva ut utan att ens öppna det och titta igenom det i något program, men som ett resultat riskerar du inte att få den typ av pappersdokument som du vill. Med Adobe Reader-programmet kan du finjustera utskrift av PDF-filer och få utskrivna dokument av önskad kvalitet och storlek.
Skriv ut PDF
Så här skriver du ut PDF på flera ark
Så här skriver du ut flera pdf-sidor på en
Så här skriver du ut PDF som en bok
Så här skriver du ut det valda området i PDF
Skrivaren skriver inte ut PDF-filer

Skriv ut PDF

Att skriva ut PDF-dokument med Adobe Acrobat Reader är det vanligaste sättet att skriva ut filer av den här typen. I det enklaste fallet är det tillräckligt att endast utföra några åtgärder.

 1. Öppna dokumentet. På huvudmenyn i programmet, välj “File” och tryck “Print”.Skriv ut pdf fil
 2. I fönstret som visas väljer du skrivaren, skala, arkorientering, ange antalet sidor som ska skrivas ut och andra parametrar. Klicka på knappen “Print”.Skriv ut PDF

Ibland är det svårt att skriva ut PDF-filer. Skälen kan vara flera, men först och främst bör du vara uppmärksam på filskydd. Kanske skyddar dokumentinnehavaren det från utskrift och andra manipuleringar med dokumentet. I det här fallet kan du inte skriva ut dokumentet utan att veta lösenordet.

Så här skriver du ut PDF på flera ark

Skriva ut en PDF på flera ark kan vara till exempel, om du vill skriva ut en A1-ritning, men endast en vanlig A4-pappersstorleksskrivare är tillgänglig. Eller, till exempel, när du har en karta över regionen i PDF-format och det ska förstoras och skrivas ut på A4-ark, som sedan limes ihop.
Du kan dela en PDF-fil i flera ark med knappen “Poster” i utskriftsinställningarna. Så här skriver PDF på flera ark
Figuren visar att dokumentet delas upp i 12 delar vid utskrift. Om du väljer alternativet “Cut marks” markeras de utskrivna arken på de platser där de ska limas ihop.

Så här skriver du ut flera pdf-sidor på en

Om du skriver ut flera sidor av PDF på en enda sida kan du spara papper eller skapa fackversioner av PDF-dokument. För att kunna göra detta måste du öppna filen i Adobe Acrobat Reader och välja “Print” i “File” -menyn. Klicka på “Multiple” -knappen i utskriftsinställningarna.Skriv ut PDF på en sida
Som ett resultat av dessa åtgärder kommer ytterligare alternativ att visas i fönstret “Print”, vilket definierar parametrarna för sidorna som finns på ett ark.Skriv ut pdf på arket

 • «Pages per sheet». Det här alternativet bestämmer hur många sidor som ska placeras på ett pappersark vid utskrift. Deras nummer kan ställas in manuellt eller välja från erbjudandet.
 • «Page order». Med det här alternativet kan du ange vilken ordning som sidor placeras på arket. De kan ordnas efter varandra horisontellt eller vertikalt bakom varandra. Programmet låter dig placera dem i omvänd ordning. Resultatet av dessa manipuleringar kan ses omedelbart i förhandsgranskningsfönstret på höger sida av utskriftsfönstret.
 • «Print page border». När det här alternativet är valt, kommer varje sida på arket att ramas in. Pdf-utskrift
 • «Printing on both sides of paper» definierar parametrarna för dubbelsidig utskrift av dokumentet. Det här alternativet används ofta för att spara papper.

För att skriva ut dokumentet med de valda parametrarna, klicka på knappen “Print”.

Så här skriver du ut PDF som en bok

De senaste versionerna av Adobe Reader har ett bekvämt alternativ att skriva ut PDF-filer som en bok. Tidigare, för detta ändamål, var du tvungen att använda speciella plug-ins eller program. För att skriva ut en PDF som en bok, välj alternativet “Print” och tryck på “Booklet” -knappen i fönstret för utskriftsinställningar.Skriv ut pdf som en bok
Under knapparna för att justera storlek och bearbetning av sidorna visas alternativ för att ställa in bokens utskriftsalternativ.Skriva ut pdf i bokformat

 • «Booklet subset». Det här avsnittet bestämmer vilken sida av pappersarket som ska skrivas ut. Om du har en skrivare med dubbelsidig utskrift, välj bara alternativet “Both sides”. Om skrivaren bara skriver ut på ena sidan av sidan, välj “Front side only” och skriv ut endast de främre sidorna. Då måste du byta ut de skrivna sidorna, placera dem i skrivaren, tryck på “Booklet” -knappen i utskriftsinställningarna och välj “Back side only” i avsnittet “Booklet subset”.
 • «Sheets from» . Här bestämmer Adobe Reader automatiskt numret på första och sista arket i boken.
 • «Binding». Om texten läses från vänster till höger ska bokens baksida vara till vänster.

Så här skriver du ut det valda området i PDF

Hur är det i det här fallet om du vill skriva ut hela PDF-arket, men bara en del av det? Det kan till exempel krävas när du vill skriva ut hela ritningen, men bara en del av det i förstorad vy. Att göra det här är enkelt med hjälp av flera ytterligare alternativ Adobe Acrobat Reader.

 1. Öppna dokumentet.Skriv ut valt område pdf
 2. Zooma dokumentet så att endast en del av dokumentet som du vill skriva ut finns kvar på skärmen. Skriv ut ett ark med pdf

Klicka på knappen “Print” och ange utskriftsinställningarna. Välj avsnittet “More options” och markera alternativet “Current view”.Skriv ut den valda delen av arket pdf Observera att förhandsgranskningsfönstret nu inte kommer att se hela dokumentet, utan bara det önskade fragmentet av det.

 1. Klicka på “Size” knappen och välj alternativet “Fit”.Utskrivbart område pdf
 2. Klicka på knappen “Print”.

Skrivaren skriver inte ut PDF-filer

Som praktiken visar problem med att skriva ut PDF-filer inte är så sällsynta. Ofta beror detta på skrivarinställningarna. I andra fall kan PDF-filen skyddas mot utskrift av författaren till det här dokumentet. För att verifiera detta, öppna filen i Adobe Acrobat, gå till avsnittet “Edit”, välj “Protection” och gå till “Security Properties”.Problem med att skriva ut pdf
Se till att dokumentet skrivs ut i fönstret som öppnas.Kan inte skriva ut pdf
Om ett utskriftsförbud är inställt kan du inte skriva ut dokumentet utan att veta lösenordet.
Ett annat problem med att skriva ut PDF-filer är att det tryckta dokumentet innehåller ogiltiga tecken. Anledningen till detta är att programmet inte kan känna igen de teckensnitt som används i dokumentet, eller vissa delar av PDF-filen är skadade. För att skriva ut ett sådant dokument ska du skicka det för att skriva ut som en bild. Detta är gjort så.

 1. Öppna dokumentet i Adobe Acrobat, klicka på “Print” och gå till utskriftsinställningarna.
 2. Klicka på knappen “Advanced”.Utskriftsproblem pdf
 3. I det visade fönstret välj alternativet “Print as image” och klicka på “OK”.Skriv ut pdf som bild
 4. Klicka på knappen “Print”.

Ibland löses problemet med att skriva ut PDF-filer genom att spara filen under ett annat namn. Det rekommenderas att du gör filnamnet så enkelt som möjligt utan några specialtecken, mellanslag, stora bokstäver, etc.