Hur delas arkivet i delar

Filkomprimering när du använder arkiver används som regel för att minska filstorleken. Men ibland är det inte tillräckligt med det här förfarandet för att uppnå det önskade lägsta värdet av det mottagna arkivet. För att lösa detta problem rekommenderas det att dela arkivet i flera delar. Varför använda sådan kompression? Du måste till exempel göra detta när du behöver skicka ett stort arkiv via e-post eller lägga det på flera externa media. Med hjälp av arkivet kan du dela upp filen i lika delar av den angivna storleken eller du kan konfigurera processen med automatisk partitionering av arkivet. Denna metod är mycket användbar när du säkerhetskopierar placeringen av säkerhetskopior av data på flera medier. Så snart platsen på en av dem slutar, skrivs följande delar av arkivet automatiskt till nästa lagringsmedium. Arkivet, uppdelat i flera delar, heter multi-volym.
Så här skapar du ett multivolume arkiv
Så här packar du ut ett multivolume arkiv
Självutdragande arkiv med flera volymer
Solid arkiv

Så här skapar du ett multivolume arkiv

Det finns många program där du kan dela arkivet i flera delar. Här kommer vi att titta på två vanliga metoder för att skapa multi-volume arkiv – med WinRar arkiv och använda Total Commander-programmet.

Hur delas arkivet med WinRar

WinRar arkiv är installerad på de flesta datorer. Skapa ett arkiv med flera volymer med hjälp av det här verktyget, det blir inte svårt.

  1. Ange de filer vars arkiv ska delas upp i delar. Välj dem alla, högerklicka och välj “Add files to archive” i menyn som visas. Lägga till filer i arkiv
  2. I fönstret som visas väljer du fliken “General”. Ange arkivets namn, välj formatet (rar, zip). I rutan “Split to volumes, size” anger du storleken på de enskilda delarna i arkivet och klickar på “OK”. Delat arkiv

I slutet av partitioneringsprocessen kommer alla delar av arkivet att visas på den angivna platsen. På det här sättet kan du bryta inte bara det nyskapade arkivet utan även den befintliga.

Hur delas arkivet med Total Commander

Det multifunktionella verktyget Total Commander kan bland annat användas för att skapa multi-volume arkiv. Det är väldigt enkelt att göra det här.

  1. I den vänstra eller högra halvan av programfönstret väljer du önskad fil (eller arkiv). På programmets översta meny, gå till avsnittet “File” och hitta “Split File …” -alternativet. Split File…
  2. I fönstret som visas väljer du mappen där delarna av den trasiga filen kommer att placeras och storleken på dessa delar. Klicka på «ОК».

Alla delar av arkivet placeras i den angivna mappen.

Så här packar du ut ett multivolume arkiv

Nybörjare försvinner ibland med ett arkiv med flera volymer med många filer. Frågan är hur man öppnar den? Vilken fil ska jag öppna först och vilket program ska jag göra? Att packa upp ett arkiv bestående av flera delar är faktiskt ännu enklare än att packa det.

  1. Öppna WinRar och gå till mappen med ett arkiv med flera volymer, som du behöver packa upp. Där ser du flera filer som slutar i del1, del2, del3 och så vidare. För zip-arkivet kommer sådana filer att sluta med z01, z02 och så vidare. Packa upp multivolume arkiv
  2. För att packa upp ett arkiv med flera volymer dubbelklickar du på den första av sådana filer.
  3. Om mappen innehåller ett vanligt arkiv, utan siffrorna i slutet, bör du packa upp det.

För att processen ska kunna öppnas för en multivolume-fil som är framgångsrik måste du ha alla filer i multivolymarkivet som finns i mappen. När filen har packats upp och sparats rekommenderar vi att du raderar alla arkivelement.

Självutdragande arkiv med flera volymer

Om du inte är säker på att den person som ska använda ditt arkiv med flera volymer har de nödvändiga verktygen eller den nödvändiga beredningen för att enkelt kunna kompilera detta arkiv och packa upp det, rekommenderas att använda ett självutpakkande multivolume arkiv. Du kan göra detta med samma WinRar-program.

För att skapa ett sådant arkiv borde du utföra samma manipuleringar som för att skapa ett normalt arkiv med flera volymer, men välj alternativet “Create SFX archive” i “Archiving options” -blocket.
Självutdragande arkiv
Efter att ha klickat på “OK” -knappen får du ett arkivuppdelat i flera filer, varav en har exe-filtillägg. Det är den här filen som ska öppnas när du packar upp ett sådant arkiv. För att göra detta, dubbelklicka på det med musen. Om du skickar någon en självuppackande flera volymer arkiv, glöm inte att öppna det kommer att kräva hela filen, inte bara en del med tillägget exe.

Observera att det självutväckande arkivet kan öppnas utan användning av speciella program, medan arkivets uppbyggnad kräver användning av speciella arkiverare.

Solid arkiv

Sammanfattningsvis finns det lite information om en annan typ av arkiv, som kallas ett “solid arkiv”. Denna metod för arkivering används sällan, men samtidigt kan den vara användbar under vissa omständigheter. Till exempel används denna typ av datalagring när ett stort antal små filer av samma typ finns på datorn.

Innehållet i detta arkiv anses vara en oskiljbar dataström. Arkivaren vid packning av varje fil som går in i arkivet använder informationen från den föregående filen. Ju färre filer som ingår i arkivet, och ju mer de är desto högre kompressionsförhållande. Självklart, om filerna har samma struktur. Ett korrekt bildat solid arkiv kan vara flera gånger mindre än ett vanligt arkiv.

Multivolume arkiv kan också vara solid. För att bilda en solid arkiv, WinRar, öppna programmet och gå till den mapp med filer som måste inneslutna i en fast arkiv. Välj alla filer med musen och klicka på “Add” -knappen.

I det öppna fönstret välj de nödvändiga förutsättningarna och välj alternativet “Create solid archive” i “Archiving options” -blocket. Efter att ha klickat på “OK” -knappen genereras arkivet.
Solid arkiv
Det bör noteras att ett solid arkiv har sina nackdelar. Om en av filerna som ingår i arkivet är skadad kan du inte öppna alla filer som följer den. Om du behöver pakka ut en av arkivfilerna tar det mycket längre tid än vanliga arkiv. Saken är att i det här fallet är det nödvändigt att packa upp alla filer som vetter mot rätten. Således rekommenderas inte att lägga till, ta bort och ändra filer i ett solid arkiv. Ju längre arkivfilen är från arkivets början, desto mer tid kommer det att ta för att packa upp det, eftersom arkivet måste analysera alla arkivfiler som finns före det.